นักวิ่งกว่า2,000คน ฝ่าลมหนาวลุย Farm Chokchai Run de Farm ที่ปากช่อง

(23 ธ.ค.61) ดร.โชคชัย บูลกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขัน Farm Chokchai Run de Farm โดยมีนายชัย บุลกูล กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจภัตตาคารและอสังหาริมทรัพย์ ฟาร์มโชคชัย ในฐานะประธานจัดงาน ดร.ทรงยศ โชติชุติมา ผู้ช่วยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ฝ่ายกิจกรรมกิจการนิสิต อาจารย์ประจำ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ความเชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์การผลิตพืชไร่) แขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมแข่งขันเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน ณ ฟาร์มโชคชัย 1 อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นการใช้กีฬาควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและท้องถิ่น โดยนักวิ่งและครอบครัว จะได้สัมผัสประสบการณ์และทิวทัศน์ที่สวยงามท่ามกลางบรรยากาศของฟาร์มปศุสัตว์ของฟาร์มโชคชัย ชมวิว วัว ทุ่งหญ้า แปลงเพาะปลูกข้าวโพด เครื่องจักรการเกษตร พร้อมกันนั้นยังได้วิ่งเข้าไปสัมผัสกับไร่สุวรรณ ฟาร์มที่มีชื่อเสียงด้านข้าวโพดหวาน ได้ชมสถานที่สำคัญภายในเช่น พลับพลาที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่ 9 แปลงเพาะปลูกข้าวโพด เครื่องจักรเกษตร เป็นต้น ท่ามกลางบรรยากาศความเย็นของฤดูหนาว ณ ฟาร์มโชคชัย 1 และไร่สุวรรณ ที่ปกติไม่เคยเปิดให้ใครได้เข้ามาก่อน โดยการวิ่งครั้งนี้แบ่งการวิ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 5 km. ,10 km. และ15 km. นอกจากนี้ทางฟาร์มโชคชัยจะมีการจัดกิจกรรมแข่งขันอีกในทั้งช่วงเดือนมกราคมปี2562ถึงสองรายการ คือ Farm Chokchai Cold Night Run และFarm Chokchai Tour de Farm 7 ที่อยากให้ทุกคนมาสัมผัสสามารถเข้าร่วมสมัครได้ทาง www.farmchokchaisport.com

ทั้งนี้ภายในงานยังมีการออกบูธจำหน่าย สินค้าจากฟาร์มโชคชัย น้ำนมข้าวโพดจากไร่สุวรรณ และร้านค้าต่างๆจากโครงการประชารัฐ ด้านการบริการและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เช่น นวดประคบสมุนไพร ผักผลไม้ปลอดสารพิษ เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรและสินค้าเกษตรแปรรูป อันเป็นเรื่องที่ดีและโอกาสที่สำคัญที่นักวิ่งจะได้มีส่วนร่วมช่วยสังคมและสนับสนุนการก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ชุมชน

#TV5HD1

นักวิ่งกว่า2,000คน ฝ่าลมหนาวลุย Farm Chokchai Run de Farm ที่ปากช่อง