ที่​ สวนพัฒนาภิรมย์​ ถ.อ่อนนุช​ เขตประเวศ​ วันนี้( 12​ ม.ค.62)​ เวลา​ 08.30 น.​นางศิลปะสวย​ ระวีแสงสูรย์​ ปลัดกรุงเทพมหานคร​ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ​ ประจำปี​2562​ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตประเวศ​ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศ​ ภาครั​ฐและเอกชนในพื้นที่​ โดยมี​ นายธนะสิทธิ์​ เมธพันธ์เมือง​ ผู้อำนวยการเขตประเวศ​ นายอภิรัตน์​ ศิวพรพิทักษ์​ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร​ ผู้บริหารโรงเรียน​ ในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ​ ผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยเขตประเวศ​ นายกิตพล​ เชิดชูกิจกุล​ นายธนวัฒน์เชิดชูกิจกุล​ ผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพนคร​ ประธานสภาวัฒนธรรมเขต​ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศ​ ประธานชุมชนผู้ประกอบการภาคเอกชน​ นักเรียนประชาชนทั่วไปและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน​เข่าร่วมกิจกรรม

นางศิลปะสวย​ ระวีแสงสูรย์​ ปลัดกรุงเทพมหานคร​ กล่าวว่า​ กรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กเล็กและได้มีภารกิจ ในการส่งเสริมพัฒนาเด็กซึ่งเป็นกลุ่มวัยที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ในวันข้างหน้า เนื่องจากเด็กเป็นวัยที่มีความสามารถ ในการพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมสติปัญญา ความรู้ความสามารถต่างๆ หากเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนา ในทางที่ถูกที่ควรแล้วย่อมส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของธาตุต่อไป

   

นายธนะสิทธิ์​ เมธพันธ์เมือง​ ผู้อำนวยการเขตประเวศ​ กล่าวว่า​ คณะดำเนินการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ขอขอบพระคุณ​ปลัดกรุงเทพมหานคร​ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 สำนักงานเขตประเวศ​ ซึ่งได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 สวนพัฒนาภิรมย์แห่งนี้​ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถในเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองทุกด้าน การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติวันนี้มีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจำนวน 6 ประเภทได้แก่​ 1.วิ่งแข่งประเภทเดี่ยว​ วิ่งแข่งประเภทผลัด 4 คน การแข่งขันโบว์ลิ่ง เตะฟุตบอลเข้าประตู โยนลูกบอลลงตะกร้า และการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ 2.การจัดซุ้มฐานกิจกรรมจากภาคส่วนต่างๆ 3.การออกซุ้มอาหารและเครื่องดื่มจากภาคราชการและเอกชน 4.การจับฉลากของขวัญของรางวัล 5.การตอบปัญหาและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์บนเวทีของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขต และ​ 6.การแสดงจากโรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ และจากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความอนุเคราะห์ในหลายๆด้านจากภาคีภาคส่วนต่างๆทั้งค่าการศึกษาภาคเอกชนและสถานประกอบการบริษัทห้างร้านต่างๆซึ่งถือเป็นพันธมิตรที่ดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมีบทบาท เข้มแข็งในการสนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์อันดีงามเช่นนี้​
………

กทม.จัดใหญ่ประเวศ จัดงานวันเด็กปี62 ที่สวนพัฒนาภิรมย์