กองทัพบกจะดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง” ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะมีการระดมรถฉีดน้ำอย่างต่อเนื่อง ในวันจันทร์ อังคาร และพุธ ของทุกสัปดาห์ โดยจะมีการระดมรถฉีดน้ำอย่างต่อเนื่อง ในวันจันทร์อังคาร และพุธ ของทุกสัปดาห์ โดยในเวลา 18.00 น. จะมีรถฉีดน้ำบริเวณพื้นที่สาธารณะ และเวลา 21.00 น. ในเส้นทางหลัก ได้แก่ สาทร-สีลม-ถนนวิทยุ-ราชประสงค์ และประตูน้ำ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ และขออภัยในความสะดวกมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูล ทส.ททบ. / ทบ.

ทบ.ส่งรถระดมฉีดน้ำถนนสายหลัก แก้ปัญหาฝุ่นละอองในกทม.