“คุณหมอภาคย์” หมอทหาร…เชิญชวนนักวิ่งเข้าร่วมวิ่งกิจกรรม “วิ่งเพื่อโรงพยาบาลค่ายอดิศร”

“คุณหมอภาคย์” หมอทหาร…เชิญชวนนักวิ่งเข้าร่วมวิ่งกิจกรรม “วิ่งเพื่อโรงพยาบาลค่ายอดิศร” มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ณ โรงพยาบาลค่ายอดิศร จ.สระบุรี หรือ
สมัครทางออนไลน์ www.runlah.com/events/c/ash19

🏃‍♂🏃‍♀วิ่งเพื่อโรงพยาบาลค่ายอดิศร จ.สระบุรี
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
🎯🎯Run for Fort Adison Hospital 2019
Sunday 26 May 2019

#TV5HD1 #วิ่งเพื่อโรงพยาบาลค่ายอดิศร

“คุณหมอภาคย์” หมอทหาร…เชิญชวนนักวิ่งเข้าร่วมวิ่งกิจกรรม “วิ่งเพื่อโรงพยาบาลค่ายอดิศร”