PCD เผย กทม.ค่าฝุ่นยังสูง 9 พื้นที่ เสี่ยงกระทบสุขภาพ

วันนี้ 10.00 น. กรมควบุมมลพิษ รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 22 มกราคม 2562 คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 50 – 93 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ, แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ, แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ, ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ, ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ, ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ, ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ, แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ, ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม, ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี, ต.คลองหนึ่งอ.คลองหลวง ปทุมธานี, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ, ต.ตลาด อ.พระประแดง สมุทรปราการ, ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ, ต.บางเสาธงอ.บางเสาธง สมุทรปราการ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร, ริมถนนคู่ขนานพระราม 2 อ.เมือง

ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 70 – 158 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มข้นแล้ว จะสามารถบรรเทาปัญหา PM2.5 ได้มาก และคณะทำงาน PM2.5 เชื่อมั่นว่าสถานการณ์ฝุ่นละออง จะไม่รุนแรงมากนักหากสภาพอากาศ เอื้ออำนวยต่อการกระจายตัวของฝุ่นละออง

ข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ / กองจัดการคุณอากาศและเสียง

🔴 ติดตามได้ทางตรวจ ค่า PM 2.5 ได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/region.php?region=1

🔴 ติดตามได้ทางตรวจ ค่า PM 2.5 ได้ที่ http://bangkokairquality.com/bma/index.php

 

PCD เผย กทม.ค่าฝุ่นยังสูง 9 พื้นที่ เสี่ยงกระทบสุขภาพ