เตรียมส่ง “หลวงพ่อคูณ” ครั้งสุดท้าย เผยกำหนดการสวดพระอภิธรรม-พระราชทานเพลิงศพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเจ้าภาพจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ได้ออกกำหนดการต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 21-30 ม.ค. 62 ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะวันที่ 28-29-30 ม.ค. ซึ่งเป็นช่วงพิธีเต็ม พร้อมกันนี้เชิญผู้สนใจเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ 22-28 ม.ค. 62 ให้ลงชื่อในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตั้งแต่บัดนี้

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เตรียมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โดยได้กำหนดพิธีการดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค. 2562 ที่ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่บริเวณเมรุลอยชั่วคราว ภายในพุทธมณฑลอีสาน ริมถนนเลี่ยงเมือง สายขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่ที่คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ใช้เป็นสถานที่สร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ แห่งที่ 2

โดยกำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 นั้นจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. ที่เป็นการเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ จากคณะแพทยศาสตร์ มาที่ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก จากนั้นในวันที่ 22-27 ม.ค. นั้น ม.ขอนแก่นกำหนดให้มีพิธีสวดพระอภิธรรม รวม 4 รอบ ประกอบด้วย รอบเวลา 10.00, 14.00, 17.00 และ 19.00 น. โดยพระพิธีธรรม 10 รูป และในเวลา 11.00 น. จะเป็นพิธีถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และพระภิกษุสามเณรที่มาร่วมงาน ขณะที่ในเวลา 17.30 น. จะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์

สำหรับในวันที่ 28 ม.ค. นั้นลำดับพิธีการจะเริ่มตั้งแต่

เวลา 07.00 น. ที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และพระภิกษุสามเณร

เวลา 08.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเช้า

เวลา 09.00 น. พิธีทอดผ้าบังสุกุล โดยผู้แทนญาติครูใหญ่

เวลา 10.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมรอบที่ 1

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

เวลา 14.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมรอบที่ 2

เวลา 15.00 น. พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เวลา 17.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม รอบที่ 3

เวลา 17.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ และ

เวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม รอบที่ 4

สำหรับวันที่ 29 ม.ค. นั้นพิธีการจะเริ่มตั้งแต่

เวลา 07.00 น. ที่จะเป็นพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร

เวลา 08.45 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

เวลา 09.20 น. พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล

เวลา 09.40 น. พิธีทอดผ้าบังสุกุล แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป

เวลา 10.00 น. ประธานนักศึกษาอ่านคำไว้อาลัยครูใหญ่

เวลา 10.10 น. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ อ่านหมายรับสั่ง

เวลา 10.20 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เวลา 10.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล

เวลา 10.35 น. ประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล

เวลา 10.40 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรที่มาร่วมงาน

เวลา 12.00 น. เคลื่อนร่างครูใหญ่ทั้งหมดไปยังณาปนสถาน และเคลื่อนสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม ไปยังฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวง ณ พุทธมณฑลอีสาน และ

เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ

ทั้งนี้ รศ.ดร.นิยม กล่าวว่า “ในวันที่ 30 ม.ค. พิธีการจะเริ่มในเวลา 06.30 น. ที่ญาติครูใหญ่ทั้งหมดจะพร้อมกันที่ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก จากนั้นเวลา 07.00 น. พิธีทำบุญอัฐิและมอบมอบอัฐิแก่ญาติครูใหญ่ และเวลา 07.30 น. คณะเดินทางไปลอยอังคารและอัฐิของหลวงพ่อคูณ ลงสู่แม่น้ำโขง ที่ จ.หนองคาย ทั้งนี้ ลำดับพิธีการและการจัดงานต่างๆ ในภาพรวมนั้นทุกฝ่ายพร้อมแล้วทั้งหมด เนื่องจากคณะทำงานได้มีการประสานงานร่วมกันร่วมระหว่าง จ.ขอนแก่น และ จ.นครราชสีมา

โดยมีคณะศิษยานุศิษย์และคนในครอบครัวของหลวงพ่อคูณ รับทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ มาโดยตลอด ขณะที่ ม.ขอนแก่น โดยคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นแม่งานหลักตามลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน ทั้งหมดจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม ที่ยึดรูปแบบเรียบง่าย สมถะ และสมเกียรติของหลวงพ่อคูณที่มีลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาอยู่ทั่วทั้งโลก ซึ่งมีการประมาณการว่าจะมีผู้มาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่นับแสนคน”

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ยังคงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้จองเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ 22-28 ม.ค. โดยสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 043-363799, 043-363804 และโทรสาร 043-363291 ในวันและเวลาราชการ หรือการจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแจ้งความประสงค์หรือร่วมติดตามข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เตรียมส่ง “หลวงพ่อคูณ” ครั้งสุดท้าย เผยกำหนดการสวดพระอภิธรรม-พระราชทานเพลิงศพ