พระแม่ของวงการกีฬาไทย “คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล” ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงการแบดมินตัน

” คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ “แม่พระของวงการกีฬาไทย “ ซึ่งคำว่า แม่พระ นั้นความหมายคือ “ผู้หญิงที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี เสียสละ และชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นนิจ ” ขออนุญาตยกเอาคำนี้มาเพื่อมอบให้แก่ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้ซึ่งคอยสนับสนุนกิจกรรมของสื่อมวลชนและเป็นสวัสดิการต่างๆของสมาคมสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา คุณหญิงปัทมา ได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องสื่อมวลชนเสมอมา นอกเหนือจากบทบาทและหน้าที่สำคัญๆในวงการกีฬา  ซึ่งคุณหญิงได้ผลักดันและพัฒนาวงการกีฬา โดยเฉพาะวงการลูกขนไก่ แบดมินตั้น ซึ่งสร้างผลงานในระดับโลกให้กับประเทศไทยและสร้างความสุขให้ชาวไทยแบบต่อเนื่อง ทั้งหมดล้วนเกิดจากการทำงานอย่างหนักของคุณหญิง ในการยกระดับวงการกีฬาให้ก้าวไกล เป็นเหมือนผู้ปิดทองหลังพระที่คอยสนับสนุนนักกีฬาจนสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับโลกได้ วันนี้ต้องขอชื่นชม คุณหญิงปัทมา ด้วยหัวใจที่ให้ความสำคัญกับสื่อมวลชน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในบทบาทของสื่อมวลชนและให้การสนับสนุนสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการให้สวัสดิการต่อสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเป็นเหมือนขวัญกำลังใจให้กับสื่อมวลชนได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะคุณไพฑูร ชุติมากรกุล และดร.เลอภพ โสรัตน์  2 นายกสมาคมสื่อฯ ที่ทำงานเสียละเพื่อส่วนรวม ทั้งผลักดันและให้ความช่วยเหลือให้กับพี่น้องสื่อมวลชนมาตลอด ทุกอย่างล้วนเป็นความงดงามของวงการกีฬาไทยที่เกิดขึ้น

โดยเมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา ทางคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ในฐานะกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินส่วนตัวเป็นทุนการศึกษา 17 ทุน ๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็น 102,000 บาท สนับสนุนให้กับบุตร-ธิดาของสมาชิกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ในงาน “รวมพลคนกีฬา 2562” ณ ตลาดนัดมะลิ เลียบด่วนเมืองทอง โดยมีคุณไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ และล่าสุด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับดร.เลอภพ โสรัตน์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ในงานแถลงข่าวเปิดตัวเหรียญที่ระลึกพิชิตชัยเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการให้สวัสดิการต่อสมาชิกสมาคมฯ รวมถึงหารายได้สนับสนุนการทำหน้าที่สื่อมวลชนร่วมกับสมาคมกีฬา นักกีฬา ที่ได้เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2020 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ , ศาสตราจารย์ วิชัย สิทธิรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี 2558 ผู้ออกแบบเหรียญที่ระลึกพิชิตชัย , ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย , ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ,นายสมชาย พูนสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย , ร่วมงาน ณ ที่ทำการสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย

หนุ่มสยาม ลูกหนามเตย คอลัมน์กีฬา TV5HD1 ONLINE รายงาน

พระแม่ของวงการกีฬาไทย “คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล” ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงการแบดมินตัน