สั่งปิดโรงเรียนสังกัด กทม. มีผลเที่ยงวันนี้ ถึงวันที่ 1 ก.พ.62 เลี่ยงผลกระทบ ฝุ่นละอองพิษ PM2.5

“ผู้ว่าฯอัศวิน” สั่งโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน ปิดสถานศึกษาเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละอองพิษ PM2.5 จนถึงวันที่ 1 ก.พ. นี้

วันนี้ (30 ม.ค.) สถานการณ์ฝุ่นละอองพิษ PM2.5 หรืออนุภาคในอากาศขนาดเล็กต่ำกว่า 2.5 ไมโครเมตร (PM2.5) ซึ่งเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ถึง 36 เท่า ที่มีปริมาณเกินค่ามาตรฐานที่ปกคลุมในหลายเขตพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณทล รวมถึงหัวเมืองหลายจังหวัด กำลังเป็นภาพสะท้อนวิกฤตมลภาวะและการควบคุมมลพิษของสังคมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในต้นทุนทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะถัดไปจากนี้

ล่าสุด เมื่อเวลา 11.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการควบคุม เบื้องต้นได้สั่งให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง หยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่ 12.00 น. และวันที่ 31 ม.ค. ถึง 1 ก.พ. 2562 ให้เป็นวันหยุด เพื่อให้เด็กนักเรียนไม่ได้รับผลกระทบ และลดปริมาณการใช้ลดรถยนต์ของผู้ปกครองอีกด้วย

ข้อมูล MNG

สั่งปิดโรงเรียนสังกัด กทม. มีผลเที่ยงวันนี้ ถึงวันที่ 1 ก.พ.62 เลี่ยงผลกระทบ ฝุ่นละอองพิษ PM2.5