กองทัพบก ระดมฉีดน้ำ กลางวัน-กลางคืน ลดฝุ่นพิษ เน้นพื้นที่มีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน รณรงค์ ปชช.หยุดเผา คุมโรงงานอุตสาหกรรม

กองทัพบก ได้ดำเนินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวในทุกด้าน ซึ่ง พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ประสานการปฏิบัติและให้การสนับสนุนทุกส่วนราชการเร่งคลี่คลายภาวะฝุ่นละอองในขณะนี้โดยเร็วที่สุด พร้อมสั่งการให้ กองทัพภาคที่ 1 , หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน , หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก และ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำเขตในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล จัดรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร พร้อมกำลังพลออกปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ และล้างทำความสะอาดพื้นถนน ทางเท้า ป้ายรถเมล์ ต้นไม้ ในพื้นที่ กทม. ทั้ง 50 เขต

​นอกจากนี้ กองทัพบกได้จัดชุดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่ ในทุกจังหวัดออกพบปะพูดคุยขอความร่วมมือกับประชาชนในชุมชนต่างๆ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ตระหนักถึงภาวะฝุ่นละออง พร้อมขอความร่วมมืองดเผาวัสดุและผลิตผลทางการเกษตร เช่น นาข้าว ข้าวโพด ไร่อ้อย ในห้วงเวลานี้ด้วย

​สำหรับการป้องกันและควบคุมภาวะมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้น กองทัพบก โดย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัด ได้ร่วมกับส่วนราชการที่รับผิดชอบ อาทิ สำนักงานขนส่งจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด กรมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ฝ่ายปกครอง เข้มงวดในมาตรการและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ โดยร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ตามเส้นทางสำคัญ รวมถึงการตรวจสอบสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดด้วย

ข้อมูล มติชน / ภาพ ทบ.

กองทัพบก ระดมฉีดน้ำ กลางวัน-กลางคืน ลดฝุ่นพิษ เน้นพื้นที่มีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน รณรงค์ ปชช.หยุดเผา คุมโรงงานอุตสาหกรรม