กทม.รณรงค์การป้องกันและลดฝุ่นPM2.5 พร้อมระดมฉีดน้ำทั่วเขตพระนคร ด้าน กรมควบคุมมลพิษ คาดพรุ่งนี้แนวโน้มลดลง

เมื่อวันที่ (1ก.พ.62) นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานในการปล่อยแถวรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) บริเวณศาลเจ้าพ่อเสือ พร้อมหน่วยงานทหารและผู้เกี่ยวข้องร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องมลพิษในอากาศ สร้างความเข้าใจเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กให้กับประชาชน แจกหน้ากากอนามัย และขอความร่วมมือประชาชนลดกิจกรรมการเผาสิ่งของหรือวัสดุเครื่องสักการะต่างๆ ตามประเพณีความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามโครงการ “ถนนอากาศสะอาด” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และเป็นการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางถนนตะนาว และถนนมหรรณพ

นอกจากนี้ในช่วงกลางคืนได้ดำเนินการฉีดล้างใบไม้ ทั้งไม้พุ่มแลไม้ยืนต้น บริเวณถนนราชินี เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ฟุ้งกระจายในอากาศไม่ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) “NOW ” “ทำจริง เห็นผลจริง”

ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง และมอบหมายชุดปฏิบัติการรถฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดปัญหาฝุ่นในพื้นที่

ในขณะที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้คาดการณ์สถานการณ์ ปริมาณฝุ่น PM2.5 ในวันพรุ่งนี้ ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่ อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ดำเนินมาตรการในการบรรเทาสถานการณ์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง อาทิเช่น การประกาศปิดโรงเรียน และสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งส่งผลให้การจราจรคล่องตัวและลดแหล่งกำเนิดมลพิษ การตรวจจับควันดำอย่างเข้มข้นโดยความร่วมมือของ บก.จร. กรมการขนส่งทางบก และกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองลดลงอีกด้วย

กทม.รณรงค์การป้องกันและลดฝุ่นPM2.5 พร้อมระดมฉีดน้ำทั่วเขตพระนคร ด้าน กรมควบคุมมลพิษ คาดพรุ่งนี้แนวโน้มลดลง