ผู้แทน ททบ.เข้า ร่วมงานแถลงข่าว”รามาแชนแนลจับมือพันธมิตร มอบสุขภาพดีสู่สังคมไทย”และขอบคุณสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ (7 ก.พ. 62) ฝ่ายสื่อสารองค์กร โดย คุณ รัตน์มณี กังวาลไกล ในฐานะผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเข้าร่วมงานแถลงข่าว “รามาฯ แชนแนลจับมือพันธมิตรมอบสุขภาพดีสู่สังคมไทย” และขอบคุณสื่อมวลชน ที่ร่วมกันผลักดันโดยนำ Content รายการต่าง ๆให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยมี ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภายในงาน รศ. ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ได้เป็นผู้แนะนำพันธมิตรจากหลายองค์กร และกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้

ผู้แทน ททบ.เข้า ร่วมงานแถลงข่าว”รามาแชนแนลจับมือพันธมิตร มอบสุขภาพดีสู่สังคมไทย”และขอบคุณสื่อมวลชน