14 ก.พ. บางรักมอบทะเบียนสมรสทองคำให้คู่รักคู่แรก

   

(14 ก.พ.62) เวลา 07.00 น. : นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน “ลิขิตรัก ณ บางรัก Sign of Love” พร้อมมอบทะเบียนสมรสทองคำให้กับคู่รักผู้โชคดีคู่แรก ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางรักร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อให้บริการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ เนื่องในวันแห่งความรัก 14 ก.พ.62 เป็นการตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่คู่รักที่มีความประสงค์จดทะเบียนสมรสที่สำนักเขตบางรัก เนื่องจากมีชื่ออันเป็นมงคล อีกทั้งเพื่อกระตุ้นเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายอันเป็นการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความมั่นคง โดยมี นางภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก ผู้บริหารสำนักงานเขตบางรัก ผู้บริหารบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้แทนสภาวัฒนธรรมเขตบางรัก ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ โถงชั้น 1 อาคารบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก

14 ก.พ. บางรักมอบทะเบียนสมรสทองคำให้คู่รักคู่แรก