สรุปยอดผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามีกว่า 2.7 ล้านคน

สรุปยอดผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามีกว่า 2.7 ล้านคน