ไทยเข้าสู่ฤดูร้อน 21 ก.พ. 2562 ปีนี้จะร้อนกว่าปี61 อยู่ 1- 2 องศา

ไทยเข้าสู่ฤดูร้อน 21 ก.พ. 2562 ปีนี้จะร้อนกว่าปี61 อยู่ 1- 2 องศา