พายุฤดูร้อน – ลูกเห็บพัดถล่มที่ จ. เลย

พายุฤดูร้อน – ลูกเห็บพัดถล่มที่ จ. เลย