ลัดเลาะขอบสนาม Special (Exclusive)

พบกับเคล็ดลับการออกกำลังกาย ของผู้นำกองทัพ ในมุมที่คุณไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ กับ ลัดเลาะเฉพาะกิจ …