“กฟน. ปลดป้ายรถรางสุดท้ายของไทย

“กฟน. ปลดป้ายรถรางสุดท้ายของไทย เพื่อเก็บรักษาเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปิดตำนานขนส่งมวลชนระบบรางสายแรกแห่งสยาม”