กทม.วอนคนกรุงฯใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มี.ค.นี้ ด้วยระบบขนส่งสาธารณะหลีกเลี่ยงปัญหาจราจร

เมื่อวันที่ (12 มี.ค.62) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า การเลือกตั้ง ส.ส. มีความสำคัญ ซึ่งประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยต้องไปทำหน้าที่ของตน ในการเลือกบุคคลเป็นผู้แทนไปทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งดูแลการบริหารงบประมาณของประเทศ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ

และสืบเนื่องจากที่มีข่าวทางสื่อมวลชน กรณีปัญหาการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 62 ของคนไทยในประเทศมาเลเซีย ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งมีประชาชนรอใช้สิทธิฯ จำนวนมากจนต้องขยายเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง เหตุผลหนึ่ง คือ การเลือกตั้งครั้งนี้เว้นห่างจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา กว่า 8 ปี ทำให้มีประชาชนจำนวนมากตื่นตัวต้องการใช้สิทธิ ส่งผลให้สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ เลือกตั้งล่วงหน้าเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งที่ผ่านมาถึงราว 30%

ปลัดฯ ศิลปสวย กล่าวย้ำว่า ขอแจ้งเตือนไปยังประชาชนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มี.ค. 62 ซึ่ง กกต.กำหนดเวลาใช้สิทธิลงคะแนน ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ขอให้ไปถึงสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งในช่วงเช้า อย่าชะล่าใจไปใช้สิทธิฯ ช่วงบ่ายหรือใกล้เวลาปิดการรับลงคะแนน โดยเฉพาะเขตที่มีผู้ลงทะเบียนฯ ไว้เป็นจำนวนมาก เช่น เขตบางกะปิ บางขุนเทียน เขตห้วยขวาง เขตลาดกระบัง เขตบางเขน เขตราชเทวี เขตวัฒนา เป็นต้น รวมทั้งขอให้เดินทางไปสถานที่เลือกตั้งด้วยระบบขนส่งสาธารณะ หรือรอรถโดยสารสาธรณะเพื่อความสะดวกของท่าน เนื่องจากในวันดังกล่าวปัญหาการจราจรบริเวณสถานที่เลือกตั้งอาจจะเป็นอุปสรรคหนึ่งในการไปใช้สิทธิฯ ด้วย

ข้อมูล สปส.กทม.

กทม.วอนคนกรุงฯใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มี.ค.นี้ ด้วยระบบขนส่งสาธารณะหลีกเลี่ยงปัญหาจราจร