สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุน หลังจัดงาน WE CARE ABOUT YOU ประสบความสำเร็จ กระตุ้นการท่องเที่ยว

การจัดงาน WE CARE ABOUT YOU ประสบความสำเร็จ ทุบสถิติ GUINESS WORLD RECORDS ข้าวเหนียวมะม่วงใหญ่ที่สุดในโลก 4.5 ตัน กระตุ้นดึงนักท่องเที่ยวชาวจีน

(14 มี.ค.62) ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ WE CARE ABOUT YOU และมอบเงินหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดโครงการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาให้แก่กระทรวงการท่องที่ยวและกีฬา เพื่อนำเข้าสมทบกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอีกด้วย

พร้อมกันนี้นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบตราสัญลักษณ์ GUINESS WORLD RECORDS ให้กับประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีแขกผู้มีเกียรติและสักขีพยาน ผู้สนับสนุนจากภาครัฐเอกชน ผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ บริเวณห้องรับรองพิเศษ ชั้นที่2 อาคารรัฐสภา 2

สำหรับการจัดกิจกรรมเทศกาลอาหารไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนในโครงการ “WE CARE ABOUT YOU” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศไทย อีกทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน ความห่วงใย ความเอาใจใส่ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ภาพข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลก น้ำหนักถึง 4.5 ตัน เมื่อวันที่ 20 ม.ค.62 ภาพ : posttoday

โดยงานดังกล่าวได้เปิดโครงการไปเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริเวณริมทะเลสาบ เมืองทองธานี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวจีน ภาครัฐเอกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 10,000 คน ทั้งในงานยังสร้างสถิติโลกจัดทำข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลก น้ำหนักถึง 4.5 ตัน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุน หลังจัดงาน WE CARE ABOUT YOU ประสบความสำเร็จ กระตุ้นการท่องเที่ยว