มาดู “องค์ประกอบตัวเลขของเงิน ที่ใช้แล้วไม่มีหนี้” กับ แมน การิน วันที่ 14 มี.ค. 2562

มาดู “องค์ประกอบตัวเลขของเงิน ที่ใช้แล้วไม่มีหนี้” กับ แมน การิน วันที่ 14 มี.ค. 2562