กทม. พร้อมจัดเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มี.ค.นี้ ย้ำห้ามเซลฟี่ ห้ามฉีกบัตรเลือกตั้ง

(15 มี.ค.62) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่เขตดุสิตและเขตราชเทวี ว่า ขณะนี้ ทุกสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ทั้งในส่วนของการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 17 มี.ค. 62 และการจัดการเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค. 62 โดยได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ สถานที่สำหรับจัดการเลือกตั้ง การบริหารจัดการจราจรโดยรอบ รวมถึงจัดเตรียมหน่วยแพทย์และพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้สิทธิ พร้อมกันนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักข้อกฎหมาย โดยหวังว่าประชาชนที่มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งล่วงหน้าจะได้รับความสะดวกมากที่สุด จึงขอย้ำเตือนผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าให้ไปแสดงตนขอใช้สิทธิลงคะแนนในวันที่ 17 มี.ค. 62 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งกลางที่ท่านขอใช้สิทธิฯ เพื่อมิให้เสียสิทธิในการเลือกตั้ง และขอให้ไปถึงสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งในช่วงเช้า อย่าชะล่าใจไปใช้สิทธิฯ ช่วงบ่ายหรือใกล้เวลาปิดการรับลงคะแนน โดยเฉพาะเขตที่มีผู้ลงทะเบียนฯ ไว้เป็นจำนวนมาก เช่น เขตบางกะปิ เขตบางขุนเทียน เขตห้วยขวาง เขตลาดกระบัง เขตบางเขน เขตราชเทวี เขตวัฒนา เป็นต้น เนื่องจากการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้มีจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มมากขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งขอให้เดินทางไปสถานที่เลือกตั้งด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อความสะดวกของท่าน เนื่องจากในวันดังกล่าวปัญหาการจราจรบริเวณสถานที่เลือกตั้งอาจจะเป็นอุปสรรคหนึ่งในการไปใช้สิทธิฯ สำหรับสิ่งที่ควรระวังคือ ห้ามถ่ายภาพเซลฟี่หรือถ่ายภาพบัตรลงคะแนนเสียงระหว่างอยู่ในคูหาเพื่อเผยแพร่ในโซเชียล ที่สำคัญคือต้องไม่ฉีกบัตรเลือกตั้งซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง

ทั้งนี้ เขตดุสิตเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 (ยกเว้นแขวงถนนนครไชยศรี) มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 29,337 คน มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 44 หน่วย และเขตเลือกตั้งที่ 7 (เฉพาะแขวงถนนนครไชยศรี) มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 45,935 คน มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 83 หน่วย สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้า มีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง รวมจำนวน 12,690 คน ส่วนเขตราชเทวีเป็นเขตเลือกตั้งที่ 6 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 50,257 คน มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 74 หน่วย มีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง รวมจำนวน 33,957 คน

ข้อมูล สปส.กทม.

กทม. พร้อมจัดเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มี.ค.นี้ ย้ำห้ามเซลฟี่ ห้ามฉีกบัตรเลือกตั้ง