TOA มอบสีสนับสนุนกิจกรรมแต้มสีกรุงเทพฯ ตามเส้นทางพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ (15 มี.ค. 62) เวลา 09.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีรับมอบสีจำนวน 210 ถัง จาก นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมแต้มสีกรุงเทพฯ กลุ่มอาคารตามเส้นทางการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินกิจกรรมแต้มสีกรุงเทพฯ ในกลุ่มอาคารตามเส้นทางการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณอาคารริมถนนพระสุเมรุ ระยะทาง 430 ม. จำนวน 80 อาคาร พื้นที่ประมาณ 4,400 ตรม. และอาคารริมถนนบำรุงเมือง ถนนเฟื่องนครและถนนเจริญกรุง ระยะทาง 430 ม. จำนวน 33 อาคาร พื้นที่ประมาณ 2,700 ตรม. ระหว่างเดือน มี.ค. – เม.ย. นี้ เพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์ และสมพระเกียรติอย่างสูงสุด

สำหรับกิจกรรมแต้มสีกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในนโยบาย NOW ทำจริง เห็นผลจริง ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการฟื้นฟูภูมิทัศน์ของพื้นที่หรือย่านที่มีคุณค่าและความสำคัญของกรุงเทพมหานครให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและยังคงรักษาเอกลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม ด้วยการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทั้งกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนด้วย

TOA มอบสีสนับสนุนกิจกรรมแต้มสีกรุงเทพฯ ตามเส้นทางพระราชพิธีบรมราชาภิเษก