เลือกตั้งช่วงบ่ายคึกคัก เวลา 15.00 – 15.30 น.

เลือกตั้งช่วงบ่ายคึกคัก เวลา 15.00 – 15.30 น.