ลุ้นคะแนนเลือกตั้ง ช่วงที่ 1 เวลา 16.30 – 20.00 น.

ลุ้นคะแนนเลือกตั้ง ช่วงที่ 1 เวลา 16.30 – 20.00 น.