ลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งไม่เป็นทางการ เวลา 20.30 น.- 22.00 น.

ลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งไม่เป็นทางการ เวลา 20.30 น.- 22.00 น.