ประเดิมสภาแห่งใหม่ ฝ่ายนิติบัญญัติจี้กทม.เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุแฟลตดินแดงถล่ม

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 ที่ผ่านมา

โดยในที่ประชุม นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ยื่นญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครกำหนดมาตรการควบคุมตรวจสอบการรื้อถอนอาคารและจำนวนอาคารที่รื้อถอนของเอกชนและราชการในเขต กทม. เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สืบเนื่องจากวานนี้ (2 เม.ย. 62) เวลาประมาณ 15.00 น. ได้เกิดเหตุอาคารแฟลตดินแดงที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนถล่มลงมา ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ทำให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย ซึ่งอาคารดังกล่าวอยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ และที่ผ่านมามีประชาชนร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตดินแดง เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละออง และเสียงรบกวนจากการรื้อถอนแฟลตดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้หยุดการรื้อถอนชั่วคราวและจากนั้นได้ดำเนินการต่อ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการก่อสร้างต่างๆ เป็นจำนวนมาก และที่ผ่านมามีหลายโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และหลายโครงการไม่มีวิศวกรลงพื้นที่เพื่อควบคุมการรื้อถอนและการก่อสร้าง ดังนั้นหากไม่มีการควบคุมหรือไม่มีมาตรการความปลอดภัยที่ชัดเจน อาจทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในอนาคตอีก

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า การเคหะแห่งชาติซึ่งเป็นเจ้าของอาคารแฟลตที่เกิดเหตุได้ขออนุญาตสำนักการโยธาเพื่อรื้อถอนอาคารตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 61 โดยสำนักการโยธาได้อนุญาตตามอำนาจหน้าที่ และมอบหมายให้สำนักงานเขตดินแดงดูแลความเรียบร้อย แต่ในการปฏิบัติงานพบว่าเมื่อบริษัทผู้รับจ้างได้เข้าทำงานในพื้นที่ เขตดินแดงได้ตรวจพบข้อผิดพลาดและปัญหา จึงแจ้งให้การเคหะแห่งชาติแก้ไข แต่ยังไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด จากนั้นในวันที่ 14 ก.พ. 62 ได้มีหนังสือแจ้งให้หยุดการรื้อถอน แต่บริษัทผู้รับจ้างได้เข้าทำงานต่อจนกระทั่งเกิดเหตุดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้แล้ว และจะได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป

ทั้งนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้มีมติเห็นชอบกับญัตติของนายภาส จำนวน 20 เสียง ซึ่งสภากรุงเทพมหานครจะได้รายงานไปยังฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประเดิมสภาแห่งใหม่ ฝ่ายนิติบัญญัติจี้กทม.เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุแฟลตดินแดงถล่ม