13-15 เม.ย.นี้ สงกรานต์ถนนสีลม สาดน้ำได้ตั้งแต่เที่ยงถึงสองทุ่ม ห้ามแป้ง ห้ามแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด

(10 เม.ย.62) เวลา 14.00 น. : ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ บริเวณถนนสีลม เขตบางรัก โดยมี พ.ต.ท.ภานุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักอนามัย ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการรักษาและควบคุมฝูงชน สถานีตำรวจนครบาลบางรัก สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 2 กรุงเทพมหานคร กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยเขตบางรัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตบางรัก

ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในปีนี้กรุงเทพมหานครไม่ได้จัดงานสงกรานต์ที่ถนนสีลมแต่อย่างใด แต่คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำบริเวณถนนสีลมในวันที่ 13-15 เม.ย.62 เป็นจำนวนมากดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์บริเวณถนนสีลม มีความปลอดภัยและการเล่นน้ำสงกรานต์เป็นไปตามวัฒนธรรมประเพณีของไทย กรุงเทพมหานครจึงประสานการทำงานร่วมกับตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ตั้งแต่บริเวณแยกศาลาแดงถึงแยกนรารมย์ทั้งสองฝั่ง โดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และเทศกิจร่วมดูแลความปลอดภัยทั้งในส่วนของสวัสดิภาพของประชาชนที่มาร่วมงาน โดยจะมีการตั้งจุดคัดกรองหลัก 2 จุด บริเวณแยกศาลาแดงและแยกนรารมย์ และจุดคัดกรองย่อยในบริเวณซอยต่างๆ อาทิ ซอยคอนแวนต์ ซอยพิพัฒน์ ซอยลัดสีลม 7 ซอยสีลม 6 ซอยพัฒน์พงษ์ ซอยพัฒน์พงษ์ 2 และซอยธนิยะ เป็นต้น เพื่อกวดขันไม่ให้นำแอลกอฮอล์ อาวุธร้ายแรง แป้งดินสอพอง ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง การสวมใส่หน้ากากเพื่อปิดบังใบหน้าเข้าไปในพื้นที่ และการแต่งกายให้มีความเหมาะสม รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการค้าขายในพื้นที่ทั้งสองฝั่ง ทั้งในลักษณะของการตั้งวางบนทางเท้า ผิวจราจร การเร่ขายสินค้า การลักลอบจำหน่ายแอลกอฮอล์ในร้านค้า หากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะดำเนินการจับปรับทันที

นอกจากนี้ได้ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าในถนนสีลมงดใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารเปิดเพลงเสียงดัง พร้อมทั้งตั้งจุดสกัดบริเวณถนนใกล้เคียงโดยรอบกวดขันไม่ให้รถบรรทุกน้ำและรถที่เปิดเพลงเสียงดังเข้าในพื้นที่ถนนสีลมอย่างเด็ดขาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยได้กำหนดเวลาในการเล่นน้ำระหว่างเวลา 12.00 – 20.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นผิวจราจรเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรถนนสีลมได้ตามปกติ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสุภาพตามแบบประเพณีไทย และอยู่ภายใต้มาตรการ 5 ป. คือ ปลอดแป้ง ปลอดโป๊ ปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูง และประหยัดน้ำ เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เป็นเทศกาลแห่งความสุขของทุกคน

ข้อมูล กทม.

13-15 เม.ย.นี้ สงกรานต์ถนนสีลม สาดน้ำได้ตั้งแต่เที่ยงถึงสองทุ่ม ห้ามแป้ง ห้ามแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด