กทม.ล้างถนนข้าวสารและบริเวณโดยรอบ หลังเทศกาลสงกรานต์ พบ13-15เม.ย.ขยะลดลงกว่าปีที่แล้ว

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรม Big Cleaning นำทีมเจ้าหน้าที่เขตพระนคร และสำนักสิ่งแวดล้อม ล้างทำความสะอาดถนนข้าวสารและพื้นที่โดยรอบ หลังเทศกาลสงกรานต์ 2562 ประกอบด้วย ถนนข้าวสาร ถนนตะนาว ถนนจักรพงษ์ ถนนไกรสีห์ ถนนตานี ถนนสิบสามห้าง ถนนรามบุตรี และบริเวณ 13 ห้างบางลำพู เมื่อวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งแม้ว่าบริเวณดังกล่าวจะไม่ได้ใช้เป็นพื้นที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างเนืองแน่น

 

สำนักงานเขตพระนคร ได้ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม นำรถน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าฉีดน้ำ ล้างทำความสะอาดและจัดเก็บขยะในพื้นที่ ถนน และตรอกซอยหลังจากที่ประชาชนเลิกเล่นน้ำสงกรานต์ โดยในคืนวันที่ 13-15 เมษายน 62 ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. จนแล้วเสร็จประมาณ 22.00 น. พบว่าที่บริเวณถนนข้าวสารและพื้นที่โดยรอบ ในวันที่ 13 เม.ย. 62 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บได้ 20.70 ตัน มากกว่าวันเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว เก็บได้ 18.30 ตัน และในวันที่ 14 เม.ย.62 เก็บขยะเพิ่มขึ้นเป็น 22.11 ตัน แต่ยังน้อยกว่าวันเดียวกันเมื่อปีก่อนเก็บได้ถึง 27.85 ตัน สำหรับวันที่ 15 เม.ย.62 มีปริมาณขยะ 27.46 ตัน น้อยกว่าวันเดียวกันของปี 61 ที่เก็บได้ จำนวน 31 ตัน

รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ถนนข้าวสาร ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเขตพระนคร โดยจะมีการดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้าและบนพื้นผิวถนนในเส้นทางหลัก 2 เส้นทาง และเส้นทางซอยย่อยอีก 4 เส้นทาง ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 13 – 15 เม.ย. เขตพระนครสามารถเก็บขยะได้ทั้งหมด 70.27 ตัน โดยปริมาณขยะของปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ แต่ที่เป็นน่าสังเกตคือที่เป็นขวดสุราและกระป๋องเบียร์ที่มีจำนวนมากขึ้น แต่ปริมาณขยะในภาพรวมกลับลดลง ส่วนน้ำที่นำมาล้างถนน ปีนี้กรุงเทพมหานครใช้น้ำทั้งหมด 150,000 ลิตร ซึ่งน้อยกว่าเมื่อปี 61 ที่ใช้น้ำถึง 174,000 ลิตร โดยน้ำที่นำมาล้างกรุงเทพมหานครได้มาจากโรงบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครเอง โดยปกติกรุงเทพมหานครดำเนินการล้างถนนเป็นประจำทุกวันในภาพรวม ส่วนวันนี้จะเป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่อีกครั้ง หลังจากสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆ ให้มีความเรียบร้อยต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 62 ขยะในพื้นที่ย่านถนนข้าวสาร บางลำพู และพื้นที่ต่อเนื่อง ลดลงจากปีที่แล้วเพียง 6.88 ตัน โดยปริมาณการจัดเก็บขยะรวม 3 วัน ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.62 ของปี 62 จำนวน 70.27 ตัน ปี 61 จำนวน 77.15 ตัน สำหรับปริมาณน้ำที่ใช้ล้างถนน (จากโรงบำบัดน้ำเสีย กทม.) วันที่ 13 เม.ย. ใช้น้ำ 9 เที่ยว (54,000 ลิตร) จากปีที่แล้วในวันเดียวกันใช้น้ำ 7 เที่ยว (42,000 ลิตร) จากนั้นวันที่ 14 และ 15 เม.ย. ใช้น้ำฉีดล้างถนน 8 เที่ยว (48,000 ลิตร) นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการกวาดและเก็บขนขยะวันละ 3 รอบ 24 ชั่วโมง รอบละประมาณ 90-120 คน

ข้อมูล กทม.สปส.

กทม.ล้างถนนข้าวสารและบริเวณโดยรอบ หลังเทศกาลสงกรานต์ พบ13-15เม.ย.ขยะลดลงกว่าปีที่แล้ว