พาไปดูอาคาร “ศุลกสถาน” เก่าแก่กว่าร้อยปี ศิลปะทรงนีโอคลาสสิก พ.ศ.2429

วันนี้ขอพาไปดู อาคาร ศุลกสถาน​ (โรงภาษีร้อยชักสาม)​ ซอยเจริญ​กรุง​ 36​ บางรัก (ภาพ​อดีต​ พศ.2450/ภาพ​ปัจจุบัน​ พศ.2562)

โดยอาคาร ศุลกสถาน ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ของเขตบางรัก สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2429 ถึง พ.ศ. 2431 ซึ่งอยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีมุขกลางสูง 4 ชั้น ทรงนีโอคลาสสิก และสมมาตรตามวิถีของปัลลาดีโอ เป็นอาคาร 3 หลังเชื่อมต่อกันเป็นรูปตัวไอ ซึ่งได้รับการออกแบบโดยโยอาคิม กรัสซี (Joachim Grassi) สถาปนิกชาวอิตาลีที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น ภายหลังสร้างเสร็จ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาคารที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้น

ศุลกสถานแห่งนี้ นอกจากจะเป็นที่ทำการเก็บภาษีสินค้าขาเข้าที่เรียกว่า “ภาษีร้อยชักสาม” แล้ว ยังเคยเป็นสถานที่จัดเลี้ยงและเต้นรำของเชื้อพระวงศ์และชาวต่างชาติในสมัยนั้น รวมทั้งเป็นที่จัดเลี้ยงงานสมโภชครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัติพระนครจากการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2502 สถานที่แห่งนี้ปรับบทบาทเป็นที่ทำการของสถานีตำรวจดับเพลิงบางรัก จนมักเรียกกันว่า “สถานีดับเพลิงบางรัก” อยู่เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปี ก่อนจะย้ายออกไป ปัจจุบันเป็นที่พำนักและเป็นที่ทำการของตำรวจน้ำ ทั้งนี้ในปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของไทยและต่างชาติต่างเกินทางมาเยี่ยมชมไม่ขาดสาย ถือได้ว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ควรเดินทางไปศึกษาประวัติในกทม.

Cr.ข้อมูล​:วิกิพีเดีย​ / ภาพอดีต​เป็น​การ​รับเสด็จ​รัชกาล​ที่​ 5 เสด็จ​กลับ​จากยุโรป​ครั้ง​ที่​ 2 พศ.2450​ (insert Pali) /ภาพปัจจุบัน​ ถ่ายจาก​ Icon Siam – Pop​ Soda​ 2019

พาไปดูอาคาร “ศุลกสถาน” เก่าแก่กว่าร้อยปี ศิลปะทรงนีโอคลาสสิก พ.ศ.2429