สภากทม.เสนอปรับปรุงอาคารสะพานพระราม 8 เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

(17 เม.ย.62) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

ในที่ประชุมนายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารในบริเวณสวนหลวงพระราม 8 ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง สภากรุงเทพมหานคร และพบว่า สวนหลวงพระราม 8 มีพื้นที่ประมาณ 24 ไร่ และใต้พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 มีการออกแบบเป็นอาคารอเนกประสงค์ รวมทั้งบริเวณใต้สะพานพระราม 8 มีอาคารพิพิธภัณฑ์พระราม 8 ซึ่งภายในอาคารทั้งสองหลังมีพื้นที่ว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ และคณะกรรมการฯพิจารณาเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวสามารถที่จะพัฒนาให้เกิดประโยชน์เชิงประวัติศาสตร์ได้ เนื่องจากในบริเวณใกล้เคียงมีชุมชนที่มีความสำคัญในเชิงอนุรักษ์ มีสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิ ป้อมพระสุเมรุ วังบางขุนพรหม วัดสามพระยา หากจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครจะเป็นประโยชน์กับประชาชน นักศึกษา นักเรียน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สะพานพระราม 8 เกิดจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร โดยเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี สร้างเสร็จและเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2545 บริเวณใต้สะพานพระราม 8 มีอาคาร 3 หลัง ประกอบด้วย อาคารทรงไทย ซึ่งปัจจุบันขาดการบูรณะ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ให้กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวใช้ชั่วคราวตั้งแต่มี.ค.ที่ผ่านมา และอาคารใต้พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 ซึ่งเป็นอาคาร 8 เหลี่ยม มีพื้นที่ประมาณ 840 ตารางเมตร ใช้แสดงประวัติความเป็นมาของสะพานพระราม 8 รูปแบบ และเทคนิคการก่อสร้าง แต่การใช้งบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงยังมีข้อจำกัดจึงทำให้อาคารส่วนนี้ขาดการบำรุงรักษา รวมถึงสะพานพระราม 8 ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาสภากรุงเทพมหานครได้เห็นชอบจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลตลอดมา อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครจะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่โดยรอบดังกล่าวเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ อันจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ การท่องเที่ยวและยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในบริเวณนั้นด้วย

ข้อมูล สปส.กทม.

สภากทม.เสนอปรับปรุงอาคารสะพานพระราม 8 เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว