จับประเด็นข่าวร้อน 18 เม.ย. 62 พูดคุยกับ พล.อ.บัญชร ชวาลศิลป์ เรื่อง ทหารเกณฑ์

จับประเด็นข่าวร้อน 18 เม.ย. 62 พูดคุยกับ พล.อ.บัญชร ชวาลศิลป์ เรื่อง ทหารเกณฑ์