ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารบางกอกอารีน่า (Futsal Stadium) และถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.62 เวลา 09.00 น. นายภาส ภาสสัทธา ประธานคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง สภากทม. พร้อมสมาชิกสภากทม. ประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงกรณีที่ สตง. รายงานผลการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารบางกอกอารีน่า (Futsal Stadium) เขตหนองจอก และการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออกเชื่อมระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 6 ชั้น 2 อาคารไอราวัตพัฒนา กทม. 2 ดินแดง

ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารบางกอกอารีน่า (Futsal Stadium) และถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก