นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ในนามพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วทุกสารทิศ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว