” คำคมผู้นำ “

จากข้อมูลตอนหนึ่งในหน้าข่าวได้เขียนถึง พล.ต.ต. สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.รอง ผบช.ทท. ซึ่งมีอุปนิสัยเป็นนักประสาน และช่วยแก้ปัญหาให้พี่ๆ น้องๆ แทบทุกราย โดยยึดคติประจำใจเพื่อให้ทุกคนที่เดินเข้ามาหาเข้าใจตรงกันว่า

“ตำแหน่งเรื่องหนึ่ง ความรับผิดชอบเรื่องหนึ่ง เพื่อน-ความสัมพันธ์ก็เรื่องหนึ่ง ความรัก ความหลัง ความรู้ ความสามารถเรื่องหนึ่ง เงินเรื่องหนึ่ง นายเรื่องหนึ่ง ลูกน้องอีกเรื่องหนึ่ง เพื่อนร่วมงานก็เรื่องหนึ่ง”

” คำคมผู้นำ “