Amazing kids by Aeyrista Club แฟชั่นโชว์หนูน้อยฮาวาย ช่วงที่ 2

รายการ Amazing kids. by Aeyrista Club แฟชั่นโชว์หนูน้อยฮาวาย ช่วงที่ 2 วันที่ 11 พ.ค. 2562