กิจกรรมวิ่งการกุศล “Run For Fort Adison Hospital” จังหวัดสระบุรี

            กิจกรรมวิ่งการกุศล “Run For Fort Adison Hospital” ณ ค่ายอดิศร มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่โรงพยาบาลค่ายอดิศร เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และกองทุนผู้ป่วยยากไร้ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 62  บรรยากาศแห่งความชื่นมื่นของเหล่าบรรดานักวิ่งกว่า 3,000 คน

กิจกรรมวิ่งการกุศล “Run For Fort Adison Hospital” จังหวัดสระบุรี