ศึกพี.เค.แสนชัย มอบเงินสมทบเป็นสวัสดิการและทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และกิจกรรมสาธารณกุศลของหน่วยงาน

พล.อ.เดชอุดม นิชรัตน์ นายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯ จาก พล.ท.ธีระ ญาณวโร จเรทหาร ร่วมกับ โปรโมเตอร์ “ศึก พี.เค.แสนชัย” จัดมวยการกุศล เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการ และทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและกิจกรรมสาธารณกุศลของหน่วย ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 28 พ.ค.62

ศึกพี.เค.แสนชัย มอบเงินสมทบเป็นสวัสดิการและทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และกิจกรรมสาธารณกุศลของหน่วยงาน