คณะนักเรียนนายร้อย ROTC สหรัฐอเมริกา ร่วมชมมวยไทย “ศึก พี.เค.แสนชัย” ที่สนามมวยลุมพินี

สนามมวยเวทีลุมพินี ร่วมต้อนรับ นำคณะนักเรียนนายร้อย ROTC จาก รร.จปร. สหรัฐอเมริกา จำนวน 53 นาย เข้าชมมวยไทย “ศึก พี.เค.แสนชัย” ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 28 พ.ค.62 ที่ผ่านมา

โดยคณะนักเรียนนายร้อย ROTC จาก รร.จปร. ต่างให้ความสนใจและชื่นชมศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งสนามมวยเวทีลุมพินีได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทย และเป็นเวทีมาตรฐานที่ชาวไทยและต่างชาติล้วนอยากเดินทางมารับชม ด้วยวิสัยทัศน์ผู้บริหาร สนามมวยเวทีลุมพินีที่ให้ความสำคัญและพยายามยกระดับ รวมถึงเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยสู่สายตาต่างชาติ ซึ่งถือเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ถือได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

คณะนักเรียนนายร้อย ROTC สหรัฐอเมริกา ร่วมชมมวยไทย “ศึก พี.เค.แสนชัย” ที่สนามมวยลุมพินี