ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

#TV5HD1