“ทำทันที” กทม.เร่งปรับปรุงสาธาณูปโภคศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนประเวศ หลังพบปัญหา

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.62 นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ ได้รับแจ้งปัญหาจาก หน.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนร่วมใจพัฒนา ในพื้นที่เขตประเวศ ว่าศูนย์ดังกล่าว ประสบปัญหา ในการให้บริการเด็กเล็กที่เปรียบเสมือนเด็กนักเรียนอนุบาล มาเป็นเวลา 5 ปีกว่า โดยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอความอนุเคราะห์ให้ สำนักงานเขตประเวศ ช่วยเหลือแก้ไขให้ด้วย โดยมีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้

1.เวลาคณะกรรมการ ผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสภาพความเป็นอยู่ของศูนย์ ศูนย์ไม่เคยผ่านตัวชี้วัดแม้แต่ครั้งเดียว เพราะห้องน้ำ ห้องส้วม เด็กเล็กไม่ได้ มาตรฐาน กล่าวคือ โถส้วมเด็กเล็ก อายุประมาณ 2 ขวบ ตอนก่อสร้างเมื่อเกือบ 10 ปีที่ผ่านมาได้ใช้เป็นโถส้วมแบบนั่งยองของผู้ใหญ่ ทำให้เวลาเด็กเล็กเข้าไปนั่ง นั่งด้วยความยากลำบาก เพราะเด็กเล็กขาสั้น และตัวเล็ก จำนวน 12 ห้อง ทำให้ปัจจุบันเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน จำนวนเกือบ 300 คนไม่สามารถใช้ห้องน้ำ ชั้น2ได้ เด็กเล็กต้องไปใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมที่ชั้นล่างเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีหัองส้วมเพียง 4 ห้องจึงทำให้เป็นปัญหาเป็นอย่าง เวลาเด็กๆจะต้องใช้ห้องน้ำและห้องซ้วม พวกอาสาสมัคร ครูพี่เลี้ยงต้องวุ่นวายกันทุกครั้ง เด็กเล็กก็ลำบากกันมาช้านาน

2.อยากขอให้แก้ไข จากโถส้วมแบบนั่งยอง ของผู้ใหญ่เปลี่ยนเป็นโถส้วมเด็กเล็ก(ขนาดของเด็กเล็ก)และเป็นโถส้วมแบบนั่งยกสูงจากพื้น

3.ขอให้แก้ไข พื้นหัองน้ำชั้น 2 จำนวน 12 ห้อง ที่น้ำรั้วหยด ลงมายังห้องเรียนข้างล่าง ทำให้ฝาที่เพดานเสียหายมานาน

4.หลังคาของอาคาร มีรอยรั่วตลอดแนวยาวประมาณ 15 เมตร เวลามี ฝนตกทุกครั้ง น้ำจะรั่วลงมาที่พื้น ทำให้เด็กเล็กและอาสาสมัครครูพี่เลียง ต้องระมัดระวังเพราะเคยรื่นลัม กันมาแล้ว

5. อยากจะให้เพิ่มโถฉี่เด็กเล็ก อีกจำนวน 4 จุดเนื่องจากไม่เพียงพอในการใช้ห้องส้วมสำหรับเด็ก

นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตประวศ ได้แจ้งให้ หน.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนร่วมใจพัฒนาทราบว่า ปัญหาดังกล่าว จะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันที นับจากนี้ไปไม่เกิน 15 วัน ทุกปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 มิย.62 นี้

เนื่องจากปัญหา ดังกล่าวเป็นปัญหา ที่เด็กเล็กอายุประมาณ 2-5 ขวบเดือนร้อนมาเป็นเวลานาน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ให้บุตรหลานของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่เขตประเวศ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และถูกสุขลักษณะในการเรียน เตรียมความพร้อมของเด็กอนุบาลภายในศูนย์ เพื่อเป็นเด็กชั้นประถม ที่มีคุณภาพต่อไป ตามนโยบายที่กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าหมายไว้ ประกอบกับ การแก้ไขปัญหาทุกปัญหาให้กับ พี่น้องประชาชน ดังกล่าว เป็นไปตามนโยบาย NOW ผลักดัน ทันใจแก้ไจทันที ของผูว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) เน้นให้เป็นไปโดย รวดเร็ว หากทำได้ ให้ทำทันที เพราะทุกปัญหา นั่นคือความเดือดร้อนของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้น โดยได้มอบหมายฝ่ายโยธา เป็นผู้รับผิดชอบและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป

ข้อมูล เขตประเวศ

“ทำทันที” กทม.เร่งปรับปรุงสาธาณูปโภคศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนประเวศ หลังพบปัญหา