งานเดินแฟชั่นโชว์ “หนูน้อยสงกรานต์2019” รักษ์ผ้าไทย ช่วงที่ 2

งานเดินแฟชั่นโชว์ “หนูน้อยสงกรานต์2019” รักษ์ผ้าไทย รายการ Amazing kids by Aeyrista club #2