ขอเชิญร่วมงาน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒-๓ กรกฏาคม ๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมงาน สมัชชาคุณธรรม แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ วันที่ ๒-๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย #TV5HD1 #ศูนย์คุณธรรม #สมัชชาคุณธรรม #วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ #คุณธรรมคุณทำได้ #ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว #พักก่อนโพสต์