ททท.ร่วมปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์ สานสัมพันธ์ฉลองการฑูตไทย-ภูฎาน ครบ 30 ปี

คาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ ฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 30 ปีไทย-ภูฎาน เชื่อมสัมพันธ์เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว และวโรกาสพระราชพิธิพระบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

(21 มิ.ย.62) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิค ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน ร่วมเป็นประธานจัดกิจกรรมปล่อยคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์เชื่อมโยงราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฎานครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “Connecting people of two kingdoms by land “ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 30 ปีไทย-ภูฎาน เชื่อมสัมพันธ์เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว และวโรกาสพระราชพิธิพระบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยภายในงานมีนายเชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชฑูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย นายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงต่างประเทศ และนางแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน จำกัด) และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารด้าน นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึง การปล่อยขบวนคาราวาน (Flag-off Ceremony) ณ บริเวณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญ ทั้งในด้านประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา อันเป็นรากฐานสำคัญของทั้งสองประเทศ ทั้งยังเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างดี ทั้งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสานสัมพันธ์ฉลองทางการฑูต ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของไทย-ภูฎานในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการศาสนา เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ ซึ่งมีความผูกพันธ์และใกล้ชิดทางวัฒนธรรมกันมายาวนาน

นายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฎานประจำประเทศไทย และบริษัทไทยรุ่ง ยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์เชื่อมโยงราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฎานครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “Connecting people of two kingdoms by land “ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 30 ปีไทย-ภูฎาน เชื่อมสัมพันธ์เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว และวโรกาสพระราชพิธิพระบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนางแก้วใจ เผอิญโชค แมคโดนัลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน จำกัด) กล่าวเพิ่มว่า ได้สนับสนุนรถยนต์ Thairung Transformer จำนวน 6 คัน ซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทย ถือเป็นความภาคภูมิใจ ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ โดยสร้างตามแนวคิด Super Hero ของคนไทย โดยได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก Iron Man โดยจะนำไปใช้เป็นพาหนะคู่ใจร่วมในการเดินทางร่วมคาราวานรถยนตร์เส้นทางความสัมพันธ์จากไทยไปราชอาณาจักรภูฏานครั้งนี้ ซึ่งมีสมรรถนะแข็งแกร่งทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ ด้วยพละกำลังจากเครื่องยนต์ดีเซล 150 แรงม้า ที่มีแรงบิดถึง 400 นิวตัวเมตร ทั้งมีความโดดเด่นจากรูปโฉมรวมถึงสีสันภายนอกที่มีความสะดุดตาอีกด้วย

โดยคณะคาราวานชุดดังกล่าวมีผู้ร่วมเดินทางจำนวน 21 คน ประกอบด้วย สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฎานประจำประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางระหว่างวันที่ 21-28 มิถุนายน 2562 ด้วยเส้นทางรถยนต์จากไทย ผ่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-เข้าเมืองตองอู,เมืองตามู เมียนมา – เมืองโกหิมา,เมืองกูวาหาติ ประเทศอินเดีย และไปสิ้นสุดที่ราชอาณาจักรภูฎาน โดยหลังจากนี้จะมีการหารือของทั้งสองฝ่ายเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน


ข้อมูล ททท.

ททท.ร่วมปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์ สานสัมพันธ์ฉลองการฑูตไทย-ภูฎาน ครบ 30 ปี