นายธาดา เศวตศิลา เป็นประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ กล่าวเชิญชวนเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นายธาดา เศวตศิลา เชิญชวนเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10