ททท. ร่วมปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ทางการฑูต 30 ปี ไทย – ภูฏาน

ททท. ร่วมปล่อยขบวนคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ทางการฑูต 30 ปี ไทย – ภูฏาน