ขอเชิญชวนชาวชลบุรี และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาและรับฟังเสวนางานประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้า

ขอเชิญชวนชาวชลบุรี และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาและรับฟังเสวนางานประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้า การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) กับงาน Sanuk Seminar / Associate Business Forum 2019 (โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดสู่ไทยแลนด์ 4.0)

เรียนรู้/เข้าใจ ศักยภาพการค้า การลงทุน และความก้าวหน้าของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก “EEC”

พบกันได้ในวันที่ 18 ก.ค. 2562 ณ ห้องประชุมนันทา สวนนงนุช จ.ชลบุรี ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. เป็นต้นไป

งานนี้…ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น…

ขอเชิญชวนชาวชลบุรี และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาและรับฟังเสวนางานประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้า