การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13

การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13

 

#TV5HD1