ทำอย่างไรกับกิจกรรมรับน้องโหดโศกนาฎกรรมซ้ำซากที่ยังแก้ไม่ตก | EP.31 Part 1 | วันที่ 12 ก.ค. 62

ทำอย่างไรกับกิจกรรมรับน้องโหดโศกนาฎกรรมซ้ำซากที่ยังแก้ไม่ตก พูดคุยกับ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 12 ก.ค. 62 เวลา 18.30 น.