องค์การเภสัชฯ เตรียมทยอยส่งมอบ “สารสกัดน้ำมันกัญชาหมื่นขวด” | EP.32 Part 1 | วันที่ 15 ก.ค. 62

องค์การเภสัชฯ เตรียมทยอยส่งมอบ “สารสกัดน้ำมันกัญชาประมาณ 1 หมื่นขวด” ให้กรมการแพทย์ ปลาย ก.ค.- ส.ค. นี้ พูดคุยกับ คุณศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม วันที่ 15 ก.ค. 62 เวลา 18.30 น.