เสียงสะท้อนจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทำไม!ห่างไกลวัด | EP.33 Part 1 | วันที่ 17 ก.ค. 62

เสียงสะท้อนจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทำไม!ห่างไกลวัด พูดคุยกับ คุณปณิธาน ศรีสร้อย รองประธานสถาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย วันที่ 17 ก.ค 62 เวลา 18.30 น.